Vítame Vás na našich stránkach!
Telefón: 0948 462 350

Cenník

Naša zubná ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Poskytovaná starostlivosť sa hradí priamo v hotovosti.

Vyšetrenia, anestézia, administratíva a prevencia
Vstupné stomatologické vyšetrenie 48,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 24,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (do 7 rokov vrátane) 12,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (do 12 rokov vrátane) 14,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (nad 12 rokov) 18,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (do 7 rokov vrátane) 10,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (do 12 rokov vrátane) 12,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (nad 12 rokov) 15,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie 14,00 €
Akútne ošetrenie 14,00 €
Lokálna anestézia 10,00 €
Administratívny úkon 6,00 €
Konzultácia do 30 minút 36,00 €
RTG intraorálna snímka zubov 7,00 €
Spotrebný materiál 12,00 €
Dentálna hygiena
Dentálna hygiena (30 minút) 48,00 €
Odstránenie zubného kameňa (1 čelusť) 18,00 €
Inštruktáž hygieny 12,00 €
Pečatenie fisúr (1 zub) 18,00 €
Vnútorné bielenie (1 zub) 60,00 €
Domáce bielenie 130,00 €
Záchovná stomatológia
Fotokompozitná výplň (krčková) 25,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): frontálny zub (predný) 39,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): frontálny zub (predný) 52,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): frontálny zub (predný) 72,00 €
Fotokompozitná dostavba: frontálny zub (predný) 96,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): premolárový zub (črenový) 42,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): premolárový zub (črenový) 62,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): premolárový zub (črenový) 74,00 €
Fotokompozitná dostavba: premolárový zub (črenový) 102,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): molárový zub (stolička) 48,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): molárový zub (stolička) 72,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): molárový zub (stolička) 84,00 €
Fotokompozitná dostavba: molárový zub (stolička) 120,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (1-plôšková) 27,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (2-plôšková) 34,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (3-plôšková) 42,00 €
Príprava dieťaťa na ošetrenie (za každú minútu) 1,00 €
Skloionomérna výplň - dlhodobé provizórium 39,00 €
Nasadenie kofferdamu 4,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (1 zub) 10,00 €
Provizórna výplň 12,00 €
Ošetrenie perforácii pomocou materiálu MTA 18,00 €
Endodoncia
Preendodontická dostavba 36,00 €
RCT 1 KK - endodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): strojové opracovanie a dezinfekcia 43,00 €
RCT 2 KK - endodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): strojové opracovanie a dezinfekcia 60,00 €
RCT 3 KK - endodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): strojové opracovanie a dezinfekcia 72,00 €
RCT 4 KK - endodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): strojové opracovanie a dezinfekcia 84,00 €
RCT 1 KK - endodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): definitívna koreňová výplň 54,00 €
RCT 2 KK - endodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): definitívna koreňová výplň 62,00 €
RCT 3 KK - endodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): definitívna koreňová výplň 67,00 €
RCT 4 KK - endodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): definitívna koreňová výplň 69,00 €
RCRT 1 KK - reendodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 55,00 €
RCRT 2 KK - reendodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 72,00 €
RCRT 3 KK - reendodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 84,00 €
RCRT 4 KK - reendodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 96,00 €
Zavedenie FRC čapu 12,00 €
Fixačná dlaha (za každý zub) 14,00 €
Postendodontická dostavba 1 - rezáky 36,00 €
Postendodontická dostavba 2 - očné a črenové zuby 54,00 €
Postendodontická dostavba 3 - stoličky 66,00 €
Postendodontická dostavba pahýľu 24,00 €
Dentoalveolárna chirurgia
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 15,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba alebo koreňa 23,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba alebo koreňa 46,00 €
Komplikovaná extrakcia 72,00 €
Sutura extrakčnej rany 12,00 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 14,00 €
Chirurgická revízia rany (suché lôžko) 12,00 €
Úprava prominujúcej alveoly 8,00 €
Dekapsulácia zuba 14,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávanie zuba múdrosti 12,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 14,00 €
Repozícia subluxovaného zuba alebo luxovaného zuba 8,00 €
Odstránenie dlahy po úraze 30,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 8,00 €
Manuálna repozícia luxácie TMK 12,00 €
Gingivektómia vysokofrekvenčným prúdom 14,00 €
Protetika
Korunka metalokeramická, zirkonoxidová 350,00 €
Korunka celokeramická 430,00 €
Provizórna náhrada zhotovená v ambulancii 60,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 18,00 €
Provizórna náhrada zhotovená v laboratóriu - 1 zub 100,00 €
Imediátna snímacia náhrada 200,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada (spony sa pripočítavajú, každá spona 20€) 220,00 €
Celková snímateľná náhrada 240,00 €
Rebazácia náhrady - priama 60,00 €
Rebazácia náhrady - nepriama 90,00 €
Demontáž korunky 20,00 €
Provizórna cementácia korunky 7,00 €
Cementácia korunky 21,00 €
Silikónový odtlačok 32,00 €
Alginátový odtlačok 14,00 €
Funkčný odtlačok 22,00 €

Uvedené ceny sú orientačné, finálna cena ošetrenia sa bude odvíjať od individuálneho liečebného plánu pacienta. S touto cenou bude pacient vopred oboznámený.