Vítame Vás na našich stránkach!
Telefón: 0948 462 350

Cenník

Naša zubná ambulancia nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Poskytovaná starostlivosť sa hradí priamo v hotovosti.

Vyšetrenia, anestézia, administratíva a prevencia
Vstupné stomatologické vyšetrenie 60,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (do 7 rokov vrátane) 15,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (do 12 rokov vrátane) 18,00 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie (nad 12 rokov) 23,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (do 7 rokov vrátane) 12,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (do 12 rokov vrátane) 15,00 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka (nad 12 rokov) 19,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie 18,00 €
Akútne ošetrenie 18,00 €
Lokálna anestézia 10,00 €
Administratívny úkon 10,00 €
Konzultácia do 30 minút 46,00 €
RTG intraorálna snímka zubov 8,00 €
Spotrebný materiál 15,00 €
Dentálna hygiena
Dentálna hygiena (30 minút) 60,00 €
Odstránenie zubného kameňa (1 čelusť) 20,00 €
Inštruktáž hygieny 15,00 €
Pečatenie fisúr (1 zub) 23,00 €
Vnútorné bielenie (1 zub) 77,00 €
Domáce bielenie 160,00 €
Záchovná stomatológia
Fotokompozitná výplň (krčková) 32,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): frontálny zub (predný) 49,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): frontálny zub (predný) 66,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): frontálny zub (predný) 92,00 €
Fotokompozitná dostavba: frontálny zub (predný) 122,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): premolárový zub (črenový) 54,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): premolárový zub (črenový) 79,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): premolárový zub (črenový) 94,00 €
Fotokompozitná dostavba: premolárový zub (črenový) 130,00 €
Fotokompozitná výplň (1-plôšková): molárový zub (stolička) 60,00 €
Fotokompozitná výplň (2-plôšková): molárový zub (stolička) 92,00 €
Fotokompozitná výplň (3-plôšková): molárový zub (stolička) 107,00 €
Fotokompozitná dostavba: molárový zub (stolička) 150,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (1-plôšková) 34,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (2-plôšková) 43,00 €
Fotokompozitná výplň dočasného zubu (3-plôšková) 54,00 €
Príprava dieťaťa na ošetrenie (za každú minútu) 1,00 €
Skloionomérna výplň - dlhodobé provizórium 49,00 €
Nasadenie kofferdamu 5,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (1 zub) 12,00 €
Provizórna výplň 15,00 €
Ošetrenie perforácii pomocou materiálu MTA 23,00 €
Endodoncia
Preendodontická dostavba 46,00 €
RCT 1 KK - endodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): strojové opracovanie a dezinfekcia 55,00 €
RCT 2 KK - endodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): strojové opracovanie a dezinfekcia 76,00 €
RCT 3 KK - endodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): strojové opracovanie a dezinfekcia 92,00 €
RCT 4 KK - endodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): strojové opracovanie a dezinfekcia 107,00 €
RCT 1 KK - endodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): definitívna koreňová výplň 69,00 €
RCT 2 KK - endodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): definitívna koreňová výplň 79,00 €
RCT 3 KK - endodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): definitívna koreňová výplň 85,00 €
RCT 4 KK - endodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): definitívna koreňová výplň 88,00 €
RCRT 1 KK - reendodontické ošetrenie (1 koreňový kanálik): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 70,00 €
RCRT 2 KK - reendodontické ošetrenie (2 koreňové kanáliky): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 92,00 €
RCRT 3 KK - reendodontické ošetrenie (3 koreňových kanálikov): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 107,00 €
RCRT 4 KK - reendodontické ošetrenie (4 koreňových kanálikov): odstránenie starej výplne a strojové opracovanie 123,00 €
Zavedenie FRC čapu 15,00 €
Fixačná dlaha (za každý zub) 18,00 €
Postendodontická dostavba 1 - rezáky 46,00 €
Postendodontická dostavba 2 - očné a črenové zuby 69,00 €
Postendodontická dostavba 3 - stoličky 84,00 €
Postendodontická dostavba pahýľu 30,00 €
Dentoalveolárna chirurgia
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 19,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba alebo koreňa 29,00 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba alebo koreňa 58,00 €
Komplikovaná extrakcia 92,00 €
Sutura extrakčnej rany 15,00 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 18,00 €
Chirurgická revízia rany (suché lôžko) 15,00 €
Úprava prominujúcej alveoly 10,00 €
Dekapsulácia zuba 18,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávanie zuba múdrosti 15,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 18,00 €
Repozícia subluxovaného zuba alebo luxovaného zuba 10,00 €
Odstránenie dlahy po úraze 38,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 10,00 €
Manuálna repozícia luxácie TMK 15,00 €
Gingivektómia vysokofrekvenčným prúdom 18,00 €
Protetika
Korunka metalokeramická, zirkonoxidová 390,00 €
Korunka celokeramická 500,00 €
Provizórna náhrada zhotovená v ambulancii 76,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 23,00 €
Provizórna náhrada zhotovená v laboratóriu - 1 zub 120,00 €
Imediátna snímacia náhrada 230,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada (spony sa pripočítavajú, každá spona 20€) 250,00 €
Celková snímateľná náhrada 270,00 €
Rebazácia náhrady - priama 80,00 €
Rebazácia náhrady - nepriama 120,00 €
Demontáž korunky 25,00 €
Provizórna cementácia korunky 9,00 €
Cementácia korunky 27,00 €
Silikónový odtlačok 40,00 €
Alginátový odtlačok 18,00 €
Funkčný odtlačok 28,00 €

Uvedené ceny sú orientačné, finálna cena ošetrenia sa bude odvíjať od individuálneho liečebného plánu pacienta. S touto cenou bude pacient vopred oboznámený.